Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie


Rok 2014

15-lecie Towarzystwa
19 marca 2014
W śremskim Kinoteatrze Słonko odbyły się dwa koncerty z okazji 15-lecia istnienia Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. Patronat nad jubileuszowymi uroczystościami objął Burmistrz Śremu.

Uroczystość o godzinie 13.00 rozpoczęła się od wystąpienia Prezes Zarządu Towarzystwa Barbary Jabłońskiej, która przedstawiła działalność i osiągnięcia Towarzystwa, a następnie wręczyła podziękowania dla instytucji wspierających jego działalność. Głos zabrał też Burmistrz Śremu Adam Lewandowski, jeden z założycieli Towarzystwa.

W koncercie wystąpiły młode śremskie wokalistki: Roxana Tutaj, Olga Garstka i Faustyna Krawczyk, a także zespół instrumentalny Bunch of Grapes. Koncert poprowadziła Paulina Tomczak. Drugi koncert, o godzinie 18.00, z udziałem tych samych wykonawców, przy wypełnionej widowni, prowadził organizator Jubileuszu, członek Zarządu Towarzystwa Leszek Mańkowski. W holu Kinoteatru przybyli goście obejrzeli okolicznościową wystawę przygotowaną przez Muzeum Śremskie.
Fot.: Krzysztof Budzyń, Sandra Nowacka


Walne Zebranie Członków Towarzystwa
17 czerwca 2014
Obradowało Walne Zebranie Członków Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. Obrady otworzyła Prezes Zarządu Towarzystwa Pani Barbara Jabłońska. Zebraniu przewodniczył Mariusz Kondziela.

Prezes B. Jabłońska przedstawiła sprawozdanie Zarządu Towarzystwa z działalności za rok 2013, a Komisja Rewizyjna – sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2013. Walne Zebranie podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań oraz udzieliło Zarządowi Towarzystwa absolutorium za rok 2013. Ponadto członkowie Towarzystwa jednogłośnie przyjęli Program działalności Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie przedstawiony przez Panią Prezes.


"WOLNOŚĆ" - Koncert Roxany Tutaj w Śremie
6 listopada 2014
W Kinoteatrze Słonko odbył się koncert Roxany Tutaj, która wystąpiła z zespołem instrumentalistów. Koncert zatytułowany "Wolność" nawiązywał do Święta Niepodległości, 25-lecia ponownego odzyskania przez Polskę wolności oraz do rocznicy śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka.
Inicjatywa Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka spotkała się z akceptacją burmistrzów Śremu - Adama Lewandowskiego i Mogilna - Leszka Duszyńskiego, którzy wspólnie objęli patronat nad przedsięwzięciem.

Licznie zgromadzona publiczność przez półtorej godziny wysłuchała kilkunastu utworów jazzowych, soulowych, bluesowych oraz piosenek poetyckich. Zawarte w utworach przesłanie odnoszące się do osobistej wolności każdego z nas znalazło znakomite przyjęcie przez widzów. Obecny Burmistrz Śremu Adam Lewandowski, podkreślił wagę takiej nietypowej formy uczczenia rocznic związanych z narodową wolnością.

Inicjatorem przedsięwzięcia był Leszek Mańkowski, członek Zarządu Towarzystwa.


Śremianie w Mogilnie
10 listopada 2014
Od ponad 20 lat śremianie odwiedzają Mogilno w rocznicę śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka. Tym razem kwiaty na grobie Księdza Patrona w imieniu naszego Towarzystwa złożyli Anna i Leszek Mańkowscy (na zdjęciach z proboszczem mogileńskiej Fary ks. Zenonem Lewandowskim).

Wieczorem w mogileńskim kinie Wawrzyn odbył się koncert "Wolność" Roxany Tutaj, pod patronatem Burmistrzów: Śremu - Adama Lewandowskiego oraz Mogilna - Leszka Duszyńskiego. Koncert z okazji 104. rocznicy śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka nawiązywał też do Święta Niepodległości i 25-lecia ponownego odzyskania przez Polskę wolności. Koncert w Mogilnie spotkał się z równie pozytywnym przyjęciem jak w Śremie.

Inicjatorem przedsięwzięcia był Leszek Mańkowski, a "łącznikiem" między Śremem a Mogilnem było Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, które w ten sposób uczciło rocznicę śmierci swego Patrona.
Fot.: 1: Joanna Świetnicka "Tygodnik Pałuki i Ziemia Mogileńska", 2-5: A. Samul


KRS: 0000066331
Jako OPP prosimy o wpłatę 1% podatku na stypendia dla studentów z pow. śremskiego.


2016-2023 © Towarzystwo im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. All Rights Reserved
Kontakt: e-mail: tow.wawrzyniak[@]poczta.fm, tel/fax: 61 28 10 618, 61 28 10 619, 61 28 10 620
Wydarzenia  |  O Towarzystwie  |  Ksiądz Patron  |  Król Czynu  |  Stypendia  |  Kontakt  |  Start

Witryna NIE UŻYWA Cookies » Polityka prywatności

gir@ffe