Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie


Rok 2023

Spacer po Śremie
29 kwietnia 2023
Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka gościło w Śremie Koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków ze Środy Wielkopolskiej. Prezes Paweł Wojna, Zdzisław Żeleźny oraz Pani Prezes Spółdzielczego Banku Ludowego Magdalena Starkiewicz byli przewodnikami spaceru gości po Śremie. Zwiedzono Bank i funkcjonującą w nim izbę pamięci ks. Piotra Wawrzyniaka, farę śremską, rynek, promenadę, a także zapalono znicz pod pomnikiem księdza przy kościele pw. Najświętszego Serca Jezusa. Goście zapoznali się także z bogatą historią Śremu i regionu. Na zakończenie Pan Prezes Stowarzyszenia Andrzej Lewandowski podziękował gospodarzom za gościnę w Śremie.

Fot. z archiwum Towarzystwa

Rok 2022

Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Towarzystwa w Zakopanem
8 grudnia 2022
W dniach 8-10 grudnia w zakopiańskiej Księżówce odbyło się wyjazdowe spotkanie Zarządu Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. Celem tego spotkania było nawiązanie współpracy z Centrum Formacyjno-Szkoleniowym w Zakopanem oraz domem rekolekcyjnym Konferencji Episkopatu Polski Księżówka.

9 grudnia o godz. 11.00 odbyło się posiedzenie Zarządu z udziałem księdza dyrektora Lesława Mirka oraz Prezesem Zarząd TESKO Tatrzańskiej Komunalnej Grupy Kapitałowej – Panią Moniką Jaźwiec. Przedstawiono gościom prezentację "Ks. Piotr Wawrzyniak 1849-1910", dokumentację związaną z obchodami 160. rocznicy urodzin Księdza oraz zapoznano z działalnością Towarzystwa na przestrzeni 23 lat.

Gospodarz obiektu szeroko omówił historię obecnie mieszczącego się tu domu rekolekcyjnego przyjmującego na wypoczynek księży oraz osoby świeckie związane z Kościołem Katolickim. W 1909 r. ks. Piotr Wawrzyniak zaangażował się w ideę powołania do życia domu wypoczynkowego organizując Towarzystwo Domu Zdrowia dla kapłanów katolickich i samemu przeznaczając na ten cel 10 000 koron. Księżówkę otworzył jej założyciel wiosną 1910 r.

O tym, że Księżówka jest miejscem wyjątkowym, przekonaliśmy się, mieszkając tu oraz zwiedzając ten ogromny obiekt. Mieści się tutaj główna kaplica – miejsce modlitwy św. Jana Pawła II podczas jego wypoczynku, kaplica pw. bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, kaplica św. Rodziny, oraz kaplica w apartamencie Ojca Świętego, 100 pokoi 1-, 2-, 3- i 4-osobowych, biblioteka, kawiarnia, przestronny ogród, parking. Można korzystać tu z pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja) – w refektarzu.

Zachęcamy wszystkich Śremian chcących wypoczywać w Zakopanem do skorzystania z oferty Księżówki założonej przez naszego ks. Piotra Wawrzyniaka.

Fot. z archiwum Towarzystwa

Spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie
5 grudnia 2022
5 grudnia w ZST w Śremie odbyło się spotkanie uczniów klas maturalnych z prezesem Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. W ramach popularyzacji postaci Króla Czynów, Paweł Wojna przedstawił prezentację "Ks. Piotr Wawrzyniak 1848-1910".
Zaznajomiono młodzież z wczesnymi latami życia, edukacją, a także z działalnością duszpasterską, społeczną, polityczną, bankową, oświatową, kulturalną i gospodarczą jednego z najwybitniejszych polskich działaczy gospodarczych w okresie zaborów. Przedstawiono, jakim był człowiekiem, oraz pamięć i dziedzictwo "Niekorowanego Króla Polaków", "Żelaznego Patrona", "Króla Czynu", "Menadżera w sutannie", "Polskiego ministra finansów", "Tytana pracy" - jak go nazywano.

Dzisiaj często określa się go mianem "księdza zapomnianego", stąd Towarzystwo jako cele wyznaczyło sobie m.in. kultywowanie pamięci o jego dokonaniach oraz prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej rozwijającej idee ks. Piotra Wawrzyniaka.
W imieniu Zarządu Towarzystwa dziękuję dyrektor szkoły Pani Marii Bychawskiej za zaproszenie.

Fot. z archiwum Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie

Odsłonięcie tablicy ks. Piotra Wawrzyniaka w Wyrzece
16 października 2022
W niedzielę 16 października 2022 r. w Wyrzece przy Domu Ludowym odbyła się uroczystość zorganizowana przez Koło Gospodyń Wiejskich "Wspomnienie Ks. P. Wawrzyniaka". W uroczystości udział wziął prezes Towarzystwa Paweł Wojna.
W programie uroczystości znalazło się:
- odśpiewanie hymnu narodowego,
- uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej naszego Rodaka,
- poświęcenie tablicy,
- wieczór wspomnień,
- koncert Katarzyny Zawady.
Zarząd Towarzystwa wpisał się do Księgi Pamiątkowej i podziękował organizatorom spotkania za zaproszenie.

Fot. "Tydzień Ziemi Śremskiej"

Walne Zgromadzenie Towarzystwa
30 maja 2022
30 maja w restauracji Balbinka w Śremie odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka. Prezes Paweł Wojna przedstawił Sprawozdanie z działalności za rok 2021, Komisja Rewizyjna sprawozdanie finansowe Towarzystwa. Po czym nastąpiła dyskusja.
Podjęto uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
- udzielenia absolutorium Zarządowi.
Następnie Prezes przedstawił Program działalności na 2022/2023 rok.


Rok 2021

Poświęcenie figury Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szymanowie po gruntownej renowacji
20 maja 2021
Dzisiaj, w okrągłą setną rocznicę postawienia figury, dzięki inicjatywie Towarzystwa im. ks. Piotra Wawrzyniaka oraz Społecznego Komitetu Renowacji Figur w Śremie, sponsorów z Szymanowa i ze Śremu, odrestaurowaną i otwartą na wieś figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa oddano właścicielom, Państwu Płóciniczakom, i mieszkańcom Szymanowa.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście:
burmistrz Śremu Adam Lewandowski,
Przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Sarnowska,
ks. Proboszcz Wojciech Kryza,
sołtys wsi Szymanowo Lucian Rochowiak,
organista Damian Grabny, który uświetnił uroczystość,
oraz darczyńcy, mieszkańcy wsi Szymanowo, wykonawcy prac i przedstawiciele lokalnych mediów.

Gości powitała przewodnicząca Społecznego Komitetu Renowacji Figur w Śremie Maria Stefaniak.
Na spotkaniu omówiono historię postawienia figury z 1921 roku, losy właścicieli gospodarstwa na terenie którego się znajduje. Odnowiona figura Najświętszego Serca Pana Jezusa będzie stanowiła mieszkańcom Szymanowa miejsce duchowych spotkań.

Figurę poświęcił ks. Proboszcz Wojciech Kryza.
Słowa podziękowania dla wszystkich zaangażowanych skierował Burmistrz Adam Lewandowski.

Fot. Jan Zalewski "Tydzień Ziemi Śremskiej"

Monografia Towarzystwa
25 stycznia 2021
Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie wydała książkę Leszka Mańkowskiego Działalność Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie w latach 1999-2019. Jest to siódmy tom serii "Śrem w małych monografiach".

Autorem monografii jest Leszek Mańkowski, współzałożyciel Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, w latach 1999-2019 członek zarządu, od 2007 do 2011 roku prezes Towarzystwa.

Oprócz szczegółowych opisów działań Towarzystwa, książka zawiera wiele informacji dotyczących życia i dokonań księdza Piotra Wawrzyniaka. Nota biograficzna powstała na podstawie prac wielu historyków. Uzupełniają ją referaty wygłoszone na sesji popularno-naukowej, która odbyła się w 160. rocznicę urodzin ks. Piotra Wawrzyniaka. W części poświęconej pamięci o Królu Czynu autor omówił różne formy upamiętnienia, przede wszystkim w Śremie, Mogilnie, Poznaniu, Zakopanem. W aneksie znajdują się też, przedrukowane z "Gazety Śremskiej", felietony Leszka Mańkowskiego poświęcone Towarzystwu i jego Patronowi.


Rok 2020

Odsłonięcie figury w Ostrowie
4 września 2020
4 września 2020 roku w Ostrowie koło Śremu nastąpiło odsłonięcie po renowacji figury Chrystusa Ukrzyżowanego. Inicjatorem renowacji był Społeczny Komitet Renowacji Figur w Śremie, a realizatorem przedsięwzięcia Towarzystwo im. Ks. P. Wawrzyniaka.
W spotkaniu tym brali udział mieszkańcy wsi Ostrowo, darczyńcy renowacji, wykonawcy prac, przedstawiciele nadzoru konserwatorskiego oraz lokalne media. Gości powitała Maria Stefaniak – przewodnicząca Społecznego Komitetu Renowacji Figur w Śremie.
Obszernie o historii i donatorach figury, czyli o rodzinie Wojciecha i Marii Piaseckich opowiedział Paweł Wojna. Pojawiły się tutaj wątki z życiorysu ich dzieci Leona i Ignaca oraz młodszego rodzeństwa Piaseckich, którym chrztu udzielał w śremskiej farze pod koniec XIX wieku sam Piotr Wawrzyniak.
Figurę poświęcił ks. Proboszcz Marian Binek, a słowa podziękowania dla wszystkich zaangażowanych skierował Burmistrz Adam Lewandowski.

Fot. Jan Zalewski

Walne Zgromadzenie Towarzystwa
26 czerwca 2020
26 czerwca w Oddziale Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka przy Alei Solidarności 4 w Śremie odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka. Prezes Paweł Wojna przedstawił Sprawozdanie z działalności za rok 2019, Komisja Rewizyjna sprawozdanie finansowe Towarzystwa. Po czym nastąpiła dyskusja.
Podjęto uchwały w sprawie:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego,
- udzielenia absolutorium Zarządowi,
- zmian w statucie Towarzystwa.
Następnie Prezes przedstawił Program działalności na 2020/2021 rok.

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA im. KS. PIOTRA WAWRZYNIAKA W ŚREMIE NA 2020/2021 ROK

 1. Kontynuowanie działań zmierzających do zwiększenia przychodów Towarzystwa.
  • Aktywność w pozyskiwaniu 1% odpisu podatkowego (na stronie internetowej, w bezpośrednich kontaktach)
  • Zwiększenie liczby członków (nowe składki)
  • Poprawienie ściągalności składek (ustna i pisemna mobilizacja członków)
 2. Kontynuowanie działalności stypendialnej dla zdolnych studentów z terenu powiatu śremskiego.
 3. Redagowanie materiałów i prowadzenie strony internetowej wawrzyniak.srem.pl
 4. Popularyzacja postaci ks. Piotra Wawrzyniaka poprzez wykłady w formie prezentacji organizowane na terenie powiatu śremskiego przez członków Towarzystwa.
 5. Zorganizowanie wyjazdowego posiedzenia Zarządu Towarzystwa w Zakopanem. Nawiązanie współpracy z Centrum Formacyjno-Szkoleniowym w Zakopanem oraz Domem rekolekcyjnym Konferencji Episkopatu Polski "Księżówka".
 6. Realizacja bieżących pomysłów członków Towarzystwa mających na celu popularyzację idei pracy organicznej, pracy u podstaw oraz postaci ks. Piotra Wawrzyniaka.
 7. Publikacja książki o Towarzystwie w serii "Śrem w małych monografiach" wydawanej przez Bibliotekę Publiczną im. Heliodora Święcickiego w Śremie.


Rok 2019

Imieniny ks. Piotra Wawrzyniaka
29 czerwca 2019
Jubileusz 20-lecia Towarzystwa świętowano w dniu imienin Patrona przy stołach rozstawionych na ulicy ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, przed siedzibą Spółdzielczego Banku Ludowego im. ks. P. Wawrzyniaka.
Przybyli na imieninowe przyjęcie goście obejrzeli wystawę prezentującą wydarzenia z życia Patrona i działalności Towarzystwa oraz wysłuchali koncertu Orkiestry Dętej Towarzystwa Muzycznego im. Mariana Zielińskiego w Śremie.
Jedną z atrakcji był rodzinny quest. Nagrody otrzymali ci, którzy odwiedzili miejsca związane z postacią Patrona i prawidłowo rozwiązali zadania.
Pomysłodawcą, autorką scenariusza i animatorką wydarzenia była Ewa Nowak. Spotkanie zorganizowało Muzeum Śremskie i Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka przy pomocy Gminy Śrem, Spółdzielczego Banku Ludowego im. ks. P. Wawrzyniaka i Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego.

Fot. Karol Doliński

Walne Zgromadzenie Towarzystwa. Nowe władze
4 czerwca 2019
Odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, podczas którego wybrano nowe władze Towarzystwa.
Leszek Mańkowski przedstawił sprawozdanie Zarządu Towarzystwa z działalności za rok 2018. Karol Doliński, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2018. Członkowie zatwierdzili sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi, który w latach 2015-2019 tworzyli: Mariusz Kondziela (Prezes), Danuta Wojciechowska (Skarbnik), Leszek Mańkowski (Sekretarz), Barbara Jabłońska, Paweł Fabisiak.
Następnie przeprowadzono wybory Prezesa i Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na 4-letnią kadencję: 2019-2023. Prezesem Zarządu Towarzystwa został Paweł Wojna. W skład Zarządu weszli ponadto: Danuta Wojciechowska, Danuta Szafrańska, Paweł Fabisiak i Janusz Wojciechowski.
Uchwalono program działalności Towarzystwa na lata 2019-2020.


170. rocznica urodzin ks. Piotra Wawrzyniaka
30 stycznia 2019
W numerze 1-2/2019 "Gazety Śremskiej" ukazał się tekst "Olbrzym w czynach i dziecko w wierze" poświęcony osobie Księdza Patrona, autorstwa Leszka Mańkowskiego.

Wyrzeka koło Śremu, dom chłopskiej rodziny Wawrzyniaków. 30 stycznia 1849 r. rodzi się chłopiec. Piotr będzie księdzem - tak ślubowała jego matka Cecylia z Łapińskich. Nikt nie może przewidzieć, że stanie się postacią niezwykłą - przywódcą narodu, budowniczym podwalin Niepodległej; że zaborcy nazwą go Niekoronowanym Królem Polaków.
Nauka w śremskim gimnazjum nie przebiega bez problemów. Szybko zostaje odesłany do domu, by uzupełnił elementarne braki. Druga przerwa wynika z decyzji nastolatka: ucieka, chce walczyć w powstaniu styczniowym. W końcu trafia do domu, gdzie ojciec, Franciszek, stosuje skuteczne metody wychowania przez pracę na roli. I - Piotr wraca do szkoły. Uświadamia sobie, że ojczyzna nie odzyska niepodległości dzięki romantycznym zrywom, dyletanckim acz bohaterskim powstaniom. Jego powołaniem jest inny rodzaj walki.

Czytaj więcej...

Rok 2018

Stypendia dla studentów
rok akademicki 2018/2019
Przypominamy, że do 15 października bieżącego roku przyjmujemy wnioski stypendialne na rok akademicki 2018/2019. [»]

VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "KRÓL CZYNU" 2018
9 lutego 2018
W tym roku odbył się WIELKI FINAŁ, ostatnia edycja "Króla Czynu" - konkursu wiedzy o życiu i działalności ks. Piotra Wawrzyniaka. Tym razem Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie zaprosiło do udziału uczniów klas gimnazjalnych z tych szkół, które brały udział w dotychczasowych edycjach konkursu. Z powodu likwidacji gimnazjów uczniowie wystąpili jako reprezentanci tych szkół, w których kończą gimnazjalną edukację.Na fotografii finaliści na scenie Kinoteatru Słonko. Od lewej:
Maciej Kucharski (Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie),
Kacper Aleksander (Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim),
Michalina Chrobak (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie),
Justyna Owczarz (Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach),
Karolina Kaczmarek (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie),
Hanna Piasecka (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie),
Marietta Milas (Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie).
Fot. Karolina Mozgwa

Po składającej się z 5 rund pierwszej części wyłoniono troje uczestników Finału Finałów. Rywalizacja była niezwykle emocjonująca, do wyłonienia zwycięzcy konieczna była dogrywka!

Zwyciężyła Marietta Milas z Mogilna, drugie miejsce zajął Kacper Aleksander z Książa Wlkp., a trzecia była Michalina Chrobak z Dąbrowy.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali cenne nagrody, a wszyscy uczestnicy oraz nauczyciele, którzy przygotowali uczniów dostali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Podczas finałowych zmagań z mini-recitalem wystąpiła Roxana Tutaj - laureatka Grand Prix Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza. Animator konkursu Leszek Mańkowski podziękował wszystkim, którzy organizowali i brali udział w konkursowych zmaganiach w latach 2013-2018.
[Więcej informacji »]
Podsumowanie konkursu "Król Czynu"

Rok 2017

Zapraszamy na WIELKI FINAŁ - VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "KRÓL CZYNU" 2018
27 listopada 2017
Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie wraz z partnerami organizuje VI Międzyszkolny Konkurs "Król Czynu" poświęcony postaci księdza Piotra Wawrzyniaka. Patronat Honorowy obejmują: Burmistrz Śremu Adam Lewandowski oraz Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński.

Będzie to WIELKI FINAŁ – ostatnia edycja konkursu, który był zawsze adresowany do szkół gimnazjalnych.
Odbędzie się 9 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w Kinoteatrze Słonko w Śremie.

Do udziału w Wielkim Finale zapraszamy uczniów klas gimnazjalnych z tych szkół, które brały udział w dotychczasowych edycjach konkursu. Każda ze szkół zgłosi do konkursu jednego gimnazjalistę. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy wezmą udział w Wielkim Finale, który zostanie rozegrany z udziałem publiczności. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają atrakcyjne nagrody, a pozostali uczestnicy upominki ufundowane przez organizatora, partnerów i sponsorów konkursu.

Regulamin, załącznik do regulaminu i karta zgłoszenia

Finałowe spotkanie zostanie wzbogacone, jak zwykle, częścią muzyczną. Wystąpi Roxana Tutaj – tegoroczna laureatka Grand Prix Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza.

Partnerzy: Urząd Miejski w Śremie, Urząd Miasta i Gminy w Mogilnie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka, Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie, Muzeum Śremskie, Śremski Ośrodek Kultury.
Patronat medialny sprawuje "Tydzień Ziemi Śremskiej".
Sponsorem jest spółka Proxicom.
V KONKURS "KRÓL CZYNU"
27 stycznia 2017
27 stycznia 2017 r. o godz. 12.30 w Kinoteatrze Słonko w Śremie odbył się finał V Międzyszkolnego Konkursu "Król Czynu" poświęconego życiu i działalności ks. Piotra Wawrzyniaka z udziałem uczniów szkół gimnazjalnych.

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie we współpracy z Zespołem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie, Urzędem Miejskim w Śremie, Spółdzielczym Bankiem Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka, Parafią NMP Wniebowziętej w Śremie oraz Śremskim Ośrodkiem Kultury.
W tym roku Patronat Honorowy objęli: Burmistrz Śremu Adam Lewandowski oraz Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński.
Patronem medialnym jest "Tydzień Ziemi Śremskiej".

Wyniki KonkursuW cieniu Patrona - Leszek Mańkowski. Foto: Roxana Tutaj

Rok 2016

W Mogilnie o współpracy
20 września 2016
Prezes zarządu Mariusz Kondziela oraz Leszek Mańkowski przebywali 20 września w Mogilnie.
Podczas spotkania z Burmistrzem Mogilna Leszkiem Duszyńskim omówiono podejmowane w obu miastach działania mające na celu krzewienia idei ks. Piotra Wawrzyniaka. Wskazano na konieczność koordynacji i współorganizacji przedsięwzięć oraz bieżącej wymiany informacji. Burmistrz zaprosił delegację Towarzystwa na listopadowe obchody rocznicy śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka.
Członkowie Zarządu Towarzystwa poprosili Burmistrza Mogilna o dołączenie do grona współorganizatorów V Międzyszkolnego Konkursu "Król Czynu". Leszek Duszyński zapewnił współfinansowanie nagród dla uczestników konkursu oraz odpowiedział pozytywnie na propozycję, aby Konkurs mógł odbyć się pod wspólnym patronatem Burmistrza Śremu i Burmistrza Mogilna.

Reprezentanci Towarzystwa odwiedzili też mogileńskie Gimnazjum im. ks. Piotra Wawrzyniaka, gdzie rozmawiali z dyrektorem szkoły Hieronimem Rumianowskim. Gimnazjaliści z Mogilna wezmą po raz trzeci udział w Konkursie "Król Czynu". Towarzystwo zaprasza uczennicę z Mogilna do występu wokalnego w części artystycznej finału Konkursu. Hieronim Rumianowski wystąpił z inicjatywą przyjazdów swoich uczniów do Śremu. Towarzystwo pomoże w realizacji np. historycznych gier miejskich z udziałem mogileńskiej i śremskiej młodzieży szkolnej.


ROXANA TUTAJ nie tylko o głupocie
10 czerwca 2016
W Auli Liceum Ogólnokształcącego w Śremie Roxana Tutaj z zespołem Old Garret oraz pianistą Wojciechem Ostojskim przedstawiła recital pt. Aria do głupoty. Trzy części muzycznego spektaklu przedstawiały temat w zróżnicowany literacko i muzycznie sposób. Wykonana na początku tytułowa Aria i kilka kolejnych piosenek stanowiły bezpośrednie odniesienie się do ludzkiej głupoty. W części drugiej Roxana zaprezentowała wspaniale przyjęte przez publiczność refleksyjne utwory z kręgu poezji śpiewanej. Ostatnia odsłona koncertu zawierała natomiast autorskie utwory wokalistki i Old Garret, które zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po wykonaniu zaplanowanych w scenariuszu kilkunastu utworów nie mogło odbyć się bez bisów.

Recital zorganizowało nasze Towarzystwo we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Śremie. Koncert odbył się w ramach realizowanego przez Janusza Skotarczaka cyklu "Przystanek LO". Pomysłodawcą scenariusza Arii do głupoty jest Leszek Mańkowski.


Sponsorzy koncertu: "POLSKIE PIEKARNIE" MAREK KUTYŁOWSKI - BRUKSELA, PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Śremie oraz "DAR-ZOF" sp. z o.o., sklep komputerowy "PROXICOM", restauracja "NOVA SYTUACJA" i Dwór "ANDRZEJÓWKA" w Mechlinie.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, bez których ten jedyny w swoim rodzaju koncert nie byłby możliwy.
Patronem medialnym wydarzenia jest Tydzień Ziemi Śremskiej.
Foto: Zuzanna Tomczyk

O Wawrzyniaku w Muzeum
25 maja 2016
W Muzeum Śremskim odbył się wykład dr Danuty Płygawko "Ksiądz Piotr Wawrzyniak (1849-1910). Mniej znane fakty z działalności i życia rodzinnego". Wykład został wzbogacony prezentacją ikonograficzną. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu: WYBITNI ŚREMIANIE, WYBITNI WIELKOPOLANIE.
Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka zachęca do udziału w następnych wykładach.

Walne Zebranie Członków Towarzystwa
17 maja 2016
obradowało Walne Zebranie Członków Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie.
Prezes Mariusz Kondziela przedstawił sprawozdanie Zarządu Towarzystwa z działalności za rok 2015. Karol Doliński w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2015. Walne Zebranie podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań oraz udzieliło Zarządowi Towarzystwa absolutorium za rok 2015.
Po dyskusji członkowie Towarzystwa jednogłośnie przyjęli Program działalności Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie przedstawiony przez Prezesa M. Kondzielę.

Światowy Dzień Ziemi
22 kwietnia 2016
Przedstawiciele Towarzystwa im. ks. Piotra Wawrzyniaka, na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej, wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Ziemi. W programie znalazło się sadzenie drzew na skwerze w Parku im. Powstańców Wielkopolskich. Pomysłodawcą założenia parku miejskiego był ks. Piotr Wawrzyniak. Sadzenie drzew jest więc nie tylko konkretnym działaniem pozwalającym celebrować Dzień Ziemi, ale może przypominać o jednej z wielu inicjatyw Księdza Patrona.

Wykłady w Muzeum Śremskim
maj-czerwiec 2016
Towarzystwo im. ks. Piotra Wawrzyniaka zaprasza na wykłady współorganizowane z Muzeum Śremskim w Śremie o księdzu Piotrze Wawrzyniaku w ramach cyklu WYBITNI ŚREMIANIE, WYBITNI WIELKOPOLANIE. Wykłady dr Danuty Płygawko ujawnią mniej znane fakty z działalności i życia rodzinnego wielkiego wielkopolskiego organicznika. Uczestnikom wykładów w Muzeum Towarzystwo oferuje zwiedzanie sali pamięci patrona przy Spółdzielczym Banku Ludowym im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie.
Działania propagujące postać kapłana, działacza gospodarczego, patrioty zaplanowano na okres od maja do czerwca 2016 roku.

IV Międzyszkolny Konkurs "Król Czynu"
5 lutego 2016
W śremskim Kinoteatrze Słonko z udziałem publiczności odbył się finał konkursu wiedzy o życiu i działalności ks. Piotra Wawrzyniaka. W tegorocznej edycji udział wzięło 25 uczniów z 9 gimnazjów.
Zwyciężyła Marietta Milas z Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie.
[więcej »]


Rok 2015

Walne zebranie. Nowe władze Towarzystwa
19 maja 2015
odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, podczas którego wybrano nowe władze Towarzystwa.
Członkowie zatwierdzili sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi, który w latach 2011-2015 tworzyli: Barbara Jabłońska (Prezes), Danuta Wojciechowska (Skarbnik), Piotr Rojek (Sekretarz), Paweł Fabisiak, Leszek Mańkowski.
Następnie przeprowadzono wybory Prezesa i Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na 4-letnią kadencję: 2015-2019. Prezesem Zarządu Towarzystwa został Mariusz Kondziela. W skład Zarządu weszli ponadto: Paweł Fabisiak, Barbara Jabłońska, Leszek Mańkowski i Danuta Wojciechowska.
Po dyskusji uchwalono również programu działalności Towarzystwa na najbliższy rok.

Spotkanie w Mogilnie "Księdzu Piotrowi na urodziny"
7 lutego 2015
w Mogilnie z inicjatywy Leszka Mańkowskiego, członka zarządu Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie i Hieronima Rumianowskiego, członka zarządu Europejskiego Centrum Spotkań Wojciech-Adalbert w Mogilnie odbyło się spotkanie dla uczczenia rocznicy urodzin Księdza Patrona.

W sobotni wieczór, w klasztornym kościele św. Jana Apostoła mogilnianie najpierw wysłuchali prelekcji połączonej z prezentacją wideo "Piotr Wawrzyniak bez cokołu". Leszek Mańkowski przedstawił sylwetkę Księdza z mniej znanej strony, mówiąc o Nim jako o człowieku pełnym zalet oraz nie pozbawionym wad i śmiesznostek.
Drugą część spotkania stanowił koncert "Księdzu Piotrowi na urodziny" w wykonaniu Roxany Tutaj, która wykonała m.in. utwory Leonarda Cohena, The Beatles, Louisa Armstronga, Bułata Okudżawy. Śremska wokalistka, znana już mogileńskiej publiczności z wcześniejszych koncertów spotkała się z gorącym, serdecznym przyjęciem.

Organizatorami spotkania byli: Europejskie Centrum Spotkań Wojciech-Adalbert i Gimnazjum im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie.
O spotkaniu informowały mogileńskie media i portale internetowe:
www.mogilno.in
www.mogilno.pl
palukitv.pl
Foto: Hieronim Rumianowski


Księdzu Piotrowi na urodziny - kościół św. Jana Apostoła w Mogilnie. Leszek Mańkowski

III Międzyszkolny Konkurs "Król Czynu"
30 stycznia 2015
W śremskim Kinoteatrze Słonko z udziałem publiczności odbył się finał konkursu wiedzy o życiu i działalności ks. Piotra Wawrzyniaka. W tegorocznej edycji udział wzięło 21 uczniów z 8 gimnazjów.
Zwyciężyła Zuzanna Piasecka z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie.
[więcej »]

 KRS: 0000066331
Jako OPP prosimy o wpłatę 1% podatku na stypendia dla studentów z pow. śremskiego.2016-2023 © Towarzystwo im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. All Rights Reserved
Kontakt: e-mail: tow.wawrzyniak[@]poczta.fm, tel/fax: 61 28 10 618, 61 28 10 619, 61 28 10 620
Wydarzenia  |  O Towarzystwie  |  Ksiądz Patron  |  Król Czynu  |  Stypendia  |  Kontakt  |  Start

Witryna NIE UŻYWA Cookies » Polityka prywatności

gir@ffe