Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie


Pamięć
Przez cały okres, jaki upłynął od śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka, pamięć o tym wybitnym Wielkopolaninie przechodzi z pokolenia na pokolenie. Stał się przedmiotem rozważań w wielu poświęconych mu publikacjach, jego nazwisko pojawiało się często również w codziennej prasie. Najwięcej wzmianek o nim, gdyż łącznie kilkaset, ukazało się w lokalnych czasopismach wydawanych w Śremie i Mogilnie. Czasopisma regionalne wychodzące w Poznaniu, Bydgoszczy i Inowrocławiu pisały o ks. Wawrzyniaku już rzadziej, przede wszystkim przy okazji obchodów rocznicowych, urządzanych dla uczczenia Jego pamięci.

Pomniki
Dla upamiętnienia życia i działalności ks. Piotra Wawrzyniaka wystawiono mu po śmierci trzy pomniki, w tym dwa w Mogilnie. Pierwszy z nich, nagrobkowy, stanął na mogileńskim cmentarzu w 1913 r.

Z inicjatywą zbudowania drugiego w Mogilnie pomnika wystąpili w listopadzie 1995 roku działacze miejscowej organizacji Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zaprojektowany przez artystę rzeźbiarza Krzysztofa Jakubika pomnik stanął w Parku Miejskim. Uroczystość jego odsłonięcia i poświęcenia odbyła się 10 listopada 1998 r., w 78. rocznicę śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka i kończyła obchody 600-lecia nadania Mogilnu praw miejskich.

Idea budowy, trzeciego z kolei, pomnika ks. Piotra Wawrzyniaka wiąże się z początkiem działalności Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. Patronat honorowy nad budową objęli: Prezes Narodowego Banku Polskiego - Hanna Gronkiewicz-Waltz, Wojewoda Wielkopolski - Maciej Musiał i Metropolita Poznański - Ks. Arcybiskup Juliusz Paetz. Pomnik, autorstwa Krzysztofa Jakubika, stanął przy kościele parafialnym na osiedlu Jeziorany. Dnia 11 marca 2000 roku nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika. Uroczystość ta zbiegła się z obchodami 150. rocznicy powstania Spółdzielczego Banku Ludowego w Śremie, pierwszego na ziemiach polskich. W związku z tym wydarzeniem Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka i Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka wydały okolicznościowe kartki pocztowe oraz pamiątkowe medale.

Tablice


Wyrzeka - dom rodzinny Księdza Patrona
Społeczeństwo wielkopolskie uczciło pamięć ks. Piotra Wawrzyniaka również ufundowaniem kilku tablic. Dwie z nich znajdują się w Poznaniu: zewnętrzna ściana kościoła pw. św. Marcina (9.11.1935, zniszczona przez Niemców we wrześniu 1939, nowa tablica - 1985) oraz mur kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana przy ulicy Kościelnej.
W okresie międzywojennym o tablicę upamiętniającą ks. Wawrzyniaka wzbogaciła się również świątynia pw. Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Śremie.
W 1937 r. umieszczono, zaprojektowaną przez Władysława Marcinkowskiego, tablicę pamiątkową na budynku Banku Spółdzielczego w Śremie.
W 1980 roku, w 70. rocznicę śmierci ks. Wawrzyniaka, wmurowano tablicę pamiątkową u wejścia do kościoła pw. św. Wojciecha w Dalewie oraz na ścianie jego rodzinnego domu w Wyrzece.
Kolejna tablica pojawiła się 14 czerwca 1991 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie (relief Józefa Berdyszaka wg projektu Eugeniusza A. Ferstera). Aktu odsłonięcia dokonał poseł na Sejm RP - Michał Wojtczak, a poświęcenia - ks. kanonik Jan Kajetańczyk.
W dniu 10 listopada 1995 r. wmurowano tablicę upamiętniającą poczynania ks. Wawrzyniaka w kruchcie kościoła farnego pw. św. Jakuba Apostoła w Mogilnie.

Uroczystości rocznicowe
Postać ks. Wawrzyniaka przybliżały kolejnym pokoleniom Polaków również organizowane ku jego czci uroczystości rocznicowe. Pierwszą z nich, charakteryzującą się dużą liczbą uczestników, z czołowymi osobistościami życia publicznego na czele, bogatym programem imprez i wielkim ich zasięgiem terytorialnym, były obchody w 1935 r. 25. rocznicy zgonu ks. Piotra Wawrzyniaka. W dniu 20 listopada 1960 r., w 50. rocznicę śmierci ks. Wawrzyniaka, został wygłoszony w świątyniach diecezji "Komunikat" Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, przybliżający wiernym jego postać. Wyłącznie charakter kościelny miały również obchody 75. rocznicy śmierci ks. Wawrzyniaka. Z inicjatywą ich zorganizowania wystąpił proboszcz parafii pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie, Stanisław Podlewski. W dniu 10 listopada 1985 r. odbyły się uroczystości jubileuszowe w Mogilnie, które składały się m. in. z uroczystej mszy św. odprawionej przez ks. kardynała Józefa Glempa w kościele farnym oraz otwarcie wystawy "Życie i działalność ks. Piotra Wawrzyniaka".

Koncelebrowaną mszą św., odprawioną dnia 6 lutego 1994 r. w kościele farnym, mogileńska wspólnota parafialna uczciła 145. rocznicę urodzin ks. Wawrzyniaka. Bogatszy program miały obchody w Mogilnie, w dniach 25 i 26 listopada 1995 r., 85. rocznicy śmierci ks. Wawrzyniaka. Społeczność Mogilna oddała cześć ks. Wawrzyniakowi także w 150. rocznicę jego urodzin. W sposób szczególny kultywuje pamięć o wielkim Polaku ks. Zenon Lewandowski, od 1994 r. proboszcz mogileńskiej Fary (parafii pw. św. Jakuba Ap.).

W Śremie wyjątkowy charakter miały wydarzenia rocznicowe w latach 2009 - 2010.Już w 2007 r. z inicjatywy Towarzystwa powstał w Śremie Komitet Obchodów 160. rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka. Przewodniczącym został Burmistrz Śremu Adam Lewandowski. Patronat Honorowy objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Bogdan Zdrojewski i abp Stanisław Gądecki - Metropolita Poznański.

W latach 2008-2010 Komitet we współpracy z wieloma instytucjami zorganizował ogólnopolskie obchody rocznic. Zrealizowano 32 wydarzenia związane z życiem i działalnością Patrona Towarzystwa, m.in.: otwarcie Miejskiej Trasy Turystycznej po prawobrzeżnym Śremie (lipiec 2008 r.); sesja popularno - naukowa w Wyrzece, (29. 01. 2009 r.); uroczysta msza św. w Farze śremskiej (kościół pw. NMP Wniebowziętej), której przewodniczył Ks. abp Metropolita Poznański Stanisław Gądecki; spektakl "Sceny z życia Księdza Patrona" (autor: L. Mańkowski) wystawiany przez Teatr Nauczycielskiego Pokoju z Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie (premiera 26.03.2009. r.); sympozjum Samorządów Uczniowskich "Nasz patron w Waszych oczach" poświęcone postaci ks. Wawrzyniaka (12.05.2009 r.); happening historyczny dla dzieci na śremskim Rynku (1.06.2009 r.); wydanie 2 serii kartek pocztowych z motywem obchodów rocznicowych (2010 r.); Odsłonięcie ławeczki z postacią ks. P. Wawrzyniaka na Promenadzie (1511. 2010 r.); Msza św. w 100. rocznicę śmierci ks. P. Wawrzyniaka w Farze pod przewodnictwem abp Stanisława Gądeckiego (15 listopada 2010 r.).

Patron instytucji, organizacji, ulic
Dowód społecznego uznania dla ks. Piotra Wawrzyniaka stanowiło nadawanie jego imienia instytucjom, organizacjom i ulicom miast. Po raz pierwszy imię ks. Wawrzyniaka otrzymał w 1913 r. wybudowany w Mogilnie Dom Katolicki. Przybrała je zorganizowana w 1917 r. w Mogilnie I Drużyna Skautowa, nosi je również jedna z istniejących drużyn harcerskich. W Mogilnie założono w 1934 r. Towarzystwo Pszczelarzy im. Księdza Piotra Wawrzyniaka, w latach 1990-1993 działał Mogileński Klub Katolicki imienia Księdza Piotra Wawrzyniaka. W dniu 15 października 1991 r. powstała Fundacja im. Księdza Piotra Wawrzyniaka do Wspierania Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych, a w 1995 ks. Piotr Wawrzyniak został patronem Spółdzielczego Banku Ludowego w Śremie. W Poznaniu rozpoczął w 1998 r. działalność Instytut im. Ks. Piotra Wawrzyniaka. Zawiązane w 1997 r. stowarzyszenie "Jesteśmy w Europie", zrzeszające rolników wielkopolskich, pomorskich i kujawskich, również przybrało imię ks. Piotra Wawrzyniaka.

W styczniu 1999 roku (150. rocznica urodzin Piotra Wawrzyniaka) powstało Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. Grupa założycielska, zebrana w siedzibie Banku, wybrała pięcioosobowy Zarząd Towarzystwa, jego pierwszym prezesem został Krzysztof Łożyński. Działania jakie Towarzystwo podejmuje nie koncentrują się tylko na upowszechnianiu sylwetki jego Patrona (idea budowy pomnika w Śremie), ale również bezpośrednio wiążą się z problemami miasta i gminy. Towarzystwo między innymi wspomaga finansowo młodzież z uboższych rodzin, fundując dla niej stypendia.

Imię ks. Piotra Wawrzyniaka otrzymała, 14 czerwca 1991 r., Szkoła Podstawowa nr 2 w Śremie. Uroczystość ta była kulminacją obchodów 75-lecia Szkoły. W dniu 14 czerwca 2000 r. został on również patronem - zgodnie z wolą społeczności szkolnej - Gimnazjum nr 2 w Śremie. Szkoła jest corocznie organizatorem dużych imprez międzyszkolnych: konkurs historyczny "Ks. Piotr Wawrzyniak i jego epoka", Rajd im. ks. Piotra Wawrzyniaka (od 1991 r., zapoczątkowany w Szkole Podstawowej nr 2), Rajd "Śladami Piotra Wawrzyniaka" (od 2001 r.). W szkole powstały filmy poświęcone Patronowi: "Piotr Wawrzyniak - Człowiek - Kapłan - Społecznik" (reż. H. Bednarczyk i A. Jarosz; 1999)i "Król Czynu" (reż. L. Mańkowski i H. Bednarczyk; 2002).

Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie we współpracy z Towarzystwem im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie organizuje corocznie Powiatowy Przegląd Chórów Szkolnych. Pierwszy przegląd odbył się w 2012 r. Od 2013 r. odbywa się doroczny Międzyszkolny Konkurs "Król Czynu" przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych. Organizatorem jest Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie we współpracy z Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, Urzędu Miejskiego w Śremie, Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka oraz Parafii pw. NMP Wniebowziętej w Śremie. Pomysłodawcą i animatorem konkursu jest Leszek Mańkowski. Patronat objął Burmistrz Śremu Adam Lewandowski.

Portret ks. Piotra Wawrzyniaka widnieje również na lewej stronie sztandaru Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. Sztandar został ufundowany z inicjatywy Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. Uroczystość nadania sztandaru odbyła się 14 czerwca 2003, w roku obchodów 750-lecia lokacji Śremu.

Ulice imienia księdza Piotra Wawrzyniaka znajdują się w polskich miastach, w tym w Bydgoszczy, Gdyni, Mogilnie, Poznaniu, Szczecinie, Śremie i Wrocławiu. W Wyrzece, rodzinnej wsi Księdza, jego imię nosi ulica a także Dom Ludowy.

Czesław Łuczak w książce Ks. Piotr Wawrzyniak (1849-1910) napisał: "Społeczeństwo Wielkopolski przechowywało zatem zawsze w pamięci ks. Piotra Wawrzyniaka i jest ona nadal w nim żywa".

Opracowanie: Iwona Gorzkiewicz i Leszek Mańkowski

KRS: 0000066331
Jako OPP prosimy o wpłatę 1% podatku na stypendia dla studentów z pow. śremskiego.


2016-2023 © Towarzystwo im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. All Rights Reserved
Kontakt: e-mail: tow.wawrzyniak[@]poczta.fm, tel/fax: 61 28 10 618, 61 28 10 619, 61 28 10 620
Wydarzenia  |  O Towarzystwie  |  Ksiądz Patron  |  Król Czynu  |  Stypendia  |  Kontakt  |  Start

Witryna NIE UŻYWA Cookies » Polityka prywatności

gir@ffe