Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie


Historia i działalność Towarzystwa
W swoich działaniach Towarzystwo w różnych formach kultywuje pamięć o Ks. Piotrze Wawrzyniaku, propagując jego dokonania i zasługi, a także stara się kontynuować dzieło Księdza Patrona. Towarzystwo działa na rzecz pobudzania świadomości narodowej i patriotyzmu lokalnego. Krzewi idee pracy organicznej oraz prowadzi działalność oświatową i kulturalną. Swoje cele realizuje poprzez pomoc stypendialną dla studentów z powiatu śremskiego, konkursy dla młodzieży szkolnej, koncerty, happeningi, spektakle teatralne, filmy, artykuły prasowe, spotkania, sesje popularno-naukowe, wydawnictwa promocyjne i informacyjne.
Powstanie Towarzystwa (1999)
Geneza utworzenia Towarzystwa sięga roku 1998, gdy w gronie kilku osób zrodził się pomysł wybudowania w Śremie pomnika Księdza Piotra Wawrzyniaka. Podczas pierwszych nieoficjalnych spotkań pojawiła się propozycja, aby nie poprzestać na postawieniu pomnika, lecz utworzyć stowarzyszenie, by stałym działaniem krzewić idee Księdza Patrona.

Zebranie Założycieli Towarzystwa odbyło się 13 lutego 1999 r. w siedzibie Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka. Wybrano Komitet Założycielski w składzie: Paweł Fabisiak, Krzysztof Łożyński, Leszek Mańkowski, Piotr Rojek, Paweł Toboła.
Członkowie Założyciele Towarzystwa to: Bogusław Bajoński, ks. Marian Brucki, Józef Czupała, Paweł Fabisiak, Tomasz Jakuszek, Hieronim Jurga, Mariusz Kondziela, Adam Lewandowski, Krzysztof Łożyński, Leszek Mańkowski, Bożena Marcinkowska, Jan Mieloszyński, Jerzy Polanowski, Andrzej Ratajczak, Danuta Ratajczak, Piotr Rojek, Andrzej Sławiński, Stanisław Stępa, ks. Zbigniew Stępczyński, Paweł Toboła, Gabriela Wasielewska, Danuta Wojciechowska.

Po uzyskaniu rejestracji, pierwsze Walne Zebranie Towarzystwa odbyło się 28 czerwca 1999 r. Podjęto m.in. uchwałę o wybudowaniu w Śremie pomnika ks. P. Wawrzyniaka i wybrano Zarząd Towarzystwa w składzie: Prezes Krzysztof Łożyński, członkowie Zarządu - Paweł Fabisiak, Leszek Mańkowski, Piotr Rojek i Danuta Wojciechowska.
Działania
2000
11 marca pomnik ks. Piotra Wawrzyniaka przy kościele Najświętszego Serca Jezusa w Śremie został odsłonięty. [więcej »]

2003
Z inicjatywy Towarzystwa został ufundowany sztandar dla Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie.

2007
Z inicjatywy Towarzystwa powstał w Śremie Komitet Obchodów 160. rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci Ks. Piotra Wawrzyniaka.

2008-2010
Komitet we współpracy z wieloma instytucjami zorganizował ogólnopolskie obchody rocznicowe. Zrealizowano 32 wydarzenia nawiązujące do życia i działalności Księdza Patrona. [więcej »]
W tych latach Towarzystwo było też współorganizatorem Przeglądów Piosenki Religijnej „Śremsong” o zasięgu ogólnopolskim.

2010
Z inicjatywy Towarzystwa i z funduszy przez nas zebranych powstała Ławeczka ks. Piotra Wawrzyniaka na śremskiej Promenadzie nad Wartą. Odsłonięcie nastąpiło 15 listopada. [więcej »]

Od 2010 r. Towarzystwo przyznaje Śremską Nagrodę Pracy Organicznej. Nagrodę mogą otrzymać osoby fizyczne, które: kultywują idee księdza Piotra Wawrzyniaka; działają na terenie powiatu śremskiego; pracując społecznie wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w działalności w sferze kultury, oświaty, gospodarki. Śremska Nagroda Pracy Organicznej wręczana jest podczas uroczystości organizowanych przez Towarzystwo. [więcej »]

2012
Od 2012 r. Towarzystwo bierze udział w organizacji Przeglądu Chórów Szkolnych.

2013
W celu kultywowania pamięci o Ks. Piotrze Wawrzyniaku, jego dokonaniach i zasługach od 2013 r. Towarzystwo wraz z partnerami organizuje Międzyszkolny Konkurs "Król Czynu", w którym uczestniczą uczniowie szkół gimnazjalnych. [więcej »]

Stałym elementem działań Towarzystwa jest prowadzenie funduszu stypendialnego dla studentów z powiatu śremskiego. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego i środki finansowe na ten cel pozyskujemy z odpisów 1% podatku. Stypendium to stałe finansowe wsparcie, dzięki któremu młodzi, zdolni ludzie mogą podjąć bądź kontynuować studia, na przekór trudnej sytuacji materialnej ich rodzin. [więcej »]

Zarząd 1999-2019
1999-2002
Prezes: Krzysztof Łożyński
Członkowie: Paweł Fabisiak, Danuta Wojciechowska, Piotr Rojek, Leszek Mańkowski
2002-2003
Prezes: Paweł Fabisiak
Członkowie: Danuta Wojciechowska, Piotr Rojek, Leszek Mańkowski
2003-2007
Prezes: Paweł Fabisiak
Członkowie: Danuta Wojciechowska, Piotr Rojek, Leszek Mańkowski, Józef Czupała
2007-2011
Prezes: Leszek Mańkowski
Członkowie: Danuta Wojciechowska, Piotr Rojek, Paweł Fabisiak, Maciej Małecki
2011-2015
Prezes: Barbara Jabłońska
Członkowie: Danuta Wojciechowska, Piotr Rojek, Leszek Mańkowski, Paweł Fabisiak
2015-2019
Prezes: Mariusz Kondziela
Członkowie: Danuta Wojciechowska, Leszek Mańkowski, Barbara Jabłońska, Paweł Fabisiak
od 2019
Prezes: Paweł Wojna
Członkowie: Danuta Wojciechowska, Danuta Szafrańska, Paweł Fabisiak, Janusz Wojciechowski

 KRS: 0000066331
Jako OPP prosimy o wpłatę 1% podatku na stypendia dla studentów z pow. śremskiego.2016-2023 © Towarzystwo im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. All Rights Reserved
Kontakt: e-mail: tow.wawrzyniak[@]poczta.fm, tel/fax: 61 28 10 618, 61 28 10 619, 61 28 10 620
Wydarzenia  |  O Towarzystwie  |  Ksiądz Patron  |  Król Czynu  |  Stypendia  |  Kontakt  |  Start

Witryna NIE UŻYWA Cookies » Polityka prywatności

gir@ffe