Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie


160. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci Księdza Patrona
W latach 2008-2010 Towarzystwo we współpracy z wieloma instytucjami zorganizowało ogólnopolskie obchody 160. rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka. Patronat Honorowy nad obchodami rocznicowymi objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Metropolita Poznański abp Stanisław Gądecki.

Działania zrealizował powołany w 2007 roku Komitet Obchodów w składzie:
 • Adam Lewandowski - Burmistrz Śremu, przewodniczący Komitetu.
 • Leszek Mańkowski - Prezes Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie.
 • Ks. prałat Marian Brucki - Dziekan dekanatu śremskiego.
 • Paweł Fabisiak - Prezes Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka.
 • Paweł Pawłowski - Prezes Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A.
 • Piotr Rojek - Nauczyciel Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie.
 • Danuta Wojciechowska - skarbnik Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie.
 • Barbara Jabłońska - Naczelnik Pionu Edukacji i Usług Społecznych, Urząd Miejski w Śremie.

Kalendarium wydarzeń rocznicowych
Prace konserwatorskie przy pomniku Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie
maj 2008
realizacja: realizacja - Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniakaw Śremie

Otwarcie Miejskiej Trasy Turystycznej po prawobrzeżnym Śremie
lipiec 2008
realizacja: Urząd Miejski w Śremie i Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka

Promocja książki Śladami ks. P. Wawrzyniaka z udziałem autorki Grażyny Wrońskiej oraz spotkanie z pomysłodawcą cyklu "Bohaterowie Najdłuższej wojny nowoczesnej Europy" Małgorzatą Jańczak
realizacja: Muzeum Śremskie

Quiz dla młodzieży gimnazjalnej pt. "Ks. P. Wawrzyniak - kapłan, patriota, człowiek czynu"
listopad 2008 - styczeń 2009
realizacja: Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śremie

Opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych popularyzujących obchody jubileuszowe w 2009 roku (kalendarze: ścienny, trójdzielny, listkowy, teczki, długopisy)
grudzień 2008 - styczeń 2009
realizacja: Urząd Miejski w Śremie i Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka

Uroczystości z okazji 160. rocznicy urodzin ks. Piotra Wawrzyniaka
Wyrzeka, 29 stycznia 2009
Inauguracja obchodów 160. rocznicy urodzin.
 • Spotkanie przy domu rodzinnym Księdza Patrona im. ks. Piotra Wawrzyniaka.
 • Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową umiejscowioną na domu rodzinnym Piotra Wawrzyniaka.
 • Sesja popularno-naukowa "Ksiądz Piotr Wawrzyniak jako kapłan, ks. Piotr Wawrzyniak jako naukowiec, ekonomista".
 • Koncert kwartetu smyczkowego Filharmonii Poznańskiej.


Uroczystości z okazji 160. rocznicy urodzin ks. Piotra Wawrzyniaka
Wyrzeka - sesja naukowa

Śrem, 30 stycznia 2009
Uroczysta msza św. inaugurująca obchody 160. rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci Księdza Piotra Wawrzyniaka z udziałem Metropolity Poznańskiego ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego - Kościół Farny w Śremie.

10-lecie Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie
14 lutego 2009 r.
Z okazji 10. rocznicy założenia Towarzystwa w Kinoteatrze Słonko odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa z udziałem zaproszonych gości. Przedstawienia historii Towarzystwa i podsumowania jego działalności dokonał Leszek Mańkowski, prezes Zarządu.
Po okolicznościowych wystąpieniach Burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego oraz przedstawicieli śremskich instytucji i organizacji uczestnicy wysłuchali przygotowanego przez Śremski Ośrodek Kultury koncertu w wykonaniu młodych śremskich wokalistów.

Spektakl Sceny z życia Księdza Patrona (autor: Leszek Mańkowski) - sztuka wystawiona przez Teatr Nauczycielskiego Pokoju z Gimnazjum Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie.
premiera: 26 marca 2009 r.
kolejne 5 przedstawień w marcu i kwietniu 2009 r.
realizacja: Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie i Śremski Ośrodek Kultury przy pomocy Muzeum Śremskiego i Urzędu Miejskiego w Śremie

Sympozjum Samorządów Uczniowskich pod hasłem "Nasz patron w Waszych oczach" poświęcone postaci księdza Wawrzyniaka
12 maja 2009 r.
realizacja: Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie i Urząd Miejski w Śremie

Poczta rowerowa do Mogilna - trasa o dł. 385 km przebyta przez klub rowerowy "Żwawe dziadki"
start 14 maja 2009 r.

XVIII Wielkopolski Przegląd Piosenki Religijnej "Śremsong 2009"
18-22 maja 2009 r.
Uczestnicy: dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci szkół wyższych.
Gość: Soyka Sextet.
Organizatorzy: Śremski Ośrodek Kultury, Urząd Miejski w Śremie, Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, Liceum Ogólnokształcące w Śremie.
Główny sponsor: Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka.

Projekt "Przeszłość dla Przyszłości" realizowany przez Śremski Ośrodek Kultury
partnerzy: Urząd Miejski w Śremie, Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie i Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka
kwiecień - czerwiec 2009
15 kwietnia 2009
Spektakl Sceny z życia Księdza Patrona, konkursy wiedzy dla uczniów szkół podstawowych, konferencja nt. działalności ks. Piotra Wawrzyniaka.

1 czerwca 2009
Na śremskim rynku odbył się happening historyczny poświęcony postaci ks. Piotra Wawrzyniaka, zorganizowany dla dzieci w ramach finansowanego przez Gminę Śrem projektu "Przeszłość dla Przyszłości". W imprezie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych miasta i gminy Śrem. Uczestniczy przemaszerowali z Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka na plac 20 Października, gdzie m.in. odbyły się występy artystyczne i nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów: wiedzy, plastycznego, historycznego oraz strój z epoki.
Organizatorami byli: Śremski Ośrodek Kultury, Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie oraz Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka.

Konkurs dla nauczycieli na program edukacyjny - jeden z celów to kultywowanie pamięci o życiu i dokonaniach ks. P. Wawrzyniaka. Konkurs rozstrzygnięto we wrześniu.
zwyciężył projekt Aleksandry Ratajczak "Edukacja regionalna"

Wykłady dr. Marka Rezlera z cyklu "Wybitni Wielkopolanie - Ks. Piotr Wawrzyniak"
7 i 21 października 2009
realizacja: Muzeum Śremskie

Konkurs skierowany do szkół podstawowych pt. "Ksiądz P. Wawrzyniak - postać warta poznania"
podsumowanie: 9 listopada 2009
realizacja: Szkoła Podstawowa w Wyrzece i Urząd Miejski w Śremie

Zajęcia dla dzieci w Muzeum Śremskim pod hasłem: "Zagadki z Księdzem Wawrzyniakiem"
październik - listopad 2009

Wyjazd śremian do Mogilna na grób ks. Piotra Wawrzyniaka
27 listopada 2009
organizacja: Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie i Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie

Spektakl Sceny z życia Księdza Patrona wystawiony przez Teatr Nauczycielskiego Pokoju z Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka dla mieszkańców Mogilna - Dom Kultury w Mogilnie
27 listopada 2009

Wydanie dwóch serii kartek pocztowych z motywem obchodów rocznic ks. Wawrzyniaka
luty 2010
realizacja: Urząd Miejski w Śremie i Spółdzielczy Bank Ludowy

160-lecie Spółdzielczego Banku Ludowego im. Ks. P. Wawrzyniaka
Wydanie monografii banku "Skarbnica historii" autorstwa Alicji Hyżak
realizacja: Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka

11 marca 2010
Uroczystości rocznicowe: złożenie kwiatów pod pomnikiem ks. P. Wawrzyniaka, Msza św. w śremskiej Farze, Gala Jubileuszowa w Auli Jana Pawła IIw Śremie, koncert muzyki klasycznej w wykonaniu kwartetu smyczkowego.

XIX Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej "Śremsong 2010"
17-21 maja 2010
Gość: Natalia Niemen i Mate O.
Organizatorzy: Śremski Ośrodek Kultury, Urząd Miejski w Śremie, Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie
Partnerzy i sponsorzy: Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka, Liceum Ogólnokształcące w Śremie, Starostwo Powiatowe

10. rocznica nadania imienia ks. Piotra Wawrzyniaka Gimnazjum Nr 2 w Śremie
14 czerwca 2010
realizacja: Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie

Dzień Kapłana - uroczystości poświęcone ks. P. Wawrzyniakowi
6 września 2010
Organizacja: Parafia p.w. Ducha Św. w Śremie
Przedstawienie Sceny z życia księdza Patrona w wykonaniu Teatru Nauczycielskiego Pokoju z Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. Audycja "Rozmowy niedokończone" z udziałem m.in. Leszka Mańkowskiego i Piotra Rojka (przedstawicieli Gimnazjum nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie i Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie). Transmisja z uroczystości w Radio Maryja i Telewizji Trwam.

Opracowanie i ustawienie granitowej ławki z postacią ks. P. Wawrzyniaka na Promenadzie nad Wartą
sierpień - październik 2010
realizacja: Urząd Miejski w Śremie, Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka, Gospodarczy Bank Wielkopolski SA.

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych gminy Śrem na informator turystyczny pt. Śladami Księdza Piotra Wawrzyniaka
październik 2010
realizacja: Szkoła Podstawowa w Wyrzece, Urząd Miejski w Śremie

Główne uroczystości 100. rocznicy śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka
15 listopada 2010

W śremskich uroczystościach z okazji 100. rocznicy śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka uczestniczyli m.in.: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Metropolita Poznański abp Stanisław Gądecki, Burmistrz Śremu Adam Lewandowski, reprezentanci Mogilna, przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych gminy i powiatu, instytucji związanych z osobą ks. Wawrzyniaka oraz członkowie towarzystwa im. ks. Piotra Wawrzyniaka i mieszkańcy Śremu.

Rozpoczęto odsłonięciem ławeczki z postacią ks. P. Wawrzyniaka na Promenadzie nad Wartą. Rzeźbę Księdza Patrona wykonał artysta Krzysztof Jakubik. Znad Warty uczestnicy uroczystości przemaszerowali do śremskiej Fary, gdzie mszy św. przewodniczył arcybiskup Stanisław Gądecki.
Po mszy św. nastąpiło podsumowanie trwających dwa lata obchodów rocznicowych. Prezes Towarzystwa Leszek Mańkowski oraz Prezes Spółdzielczego Banku Ludowego im. ks. P. Wawrzyniaka Paweł Fabisiak dokonali wręczenia Śremskiej Nagrody Pracy Organicznej. Pierwszym laureatem tej nagrody został Krzysztof Czaplicki.
Uroczystość w kościele farnym zakończyła się projekcją filmu Król czynu. Ksiądz Piotr Wawrzyniak 1849-1910 w reżyserii Jacka Kubiaka.

Finałem trwających niemal dwa lata obchodów rocznicowych była wystawa prezentowana w Kinoteatrze Słonko w listopadzie 2010 r. Wystawa dokumentowała zdarzenia zorganizowane w ramach obchodów. Została przygotowana przez Muzeum Śremskie.

 KRS: 0000066331
Jako OPP prosimy o wpłatę 1% podatku na stypendia dla studentów z pow. śremskiego.2016-2023 © Towarzystwo im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. All Rights Reserved
Kontakt: e-mail: tow.wawrzyniak[@]poczta.fm, tel/fax: 61 28 10 618, 61 28 10 619, 61 28 10 620
Wydarzenia  |  O Towarzystwie  |  Ksiądz Patron  |  Król Czynu  |  Stypendia  |  Kontakt  |  Start

Witryna NIE UŻYWA Cookies » Polityka prywatności

gir@ffe