Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie


Rok 2018

Stypendia dla studentów
rok akademicki 2018/2019
Przypominamy, że do 15 października bieżącego roku przyjmujemy wnioski stypendialne na rok akademicki 2018/2019. [»]

VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "KRÓL CZYNU" 2018
9 lutego 2018
W tym roku odbył się WIELKI FINAŁ, ostatnia edycja "Króla Czynu" - konkursu wiedzy o życiu i działalności ks. Piotra Wawrzyniaka. Tym razem Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie zaprosiło do udziału uczniów klas gimnazjalnych z tych szkół, które brały udział w dotychczasowych edycjach konkursu. Z powodu likwidacji gimnazjów uczniowie wystąpili jako reprezentanci tych szkół, w których kończą gimnazjalną edukację.Na fotografii finaliści na scenie Kinoteatru Słonko. Od lewej:
Maciej Kucharski (Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie),
Kacper Aleksander (Szkoła Podstawowa im. Wiosny Ludów w Książu Wielkopolskim),
Michalina Chrobak (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dąbrowie),
Justyna Owczarz (Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Wybickiego w Manieczkach),
Karolina Kaczmarek (Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie),
Hanna Piasecka (Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie),
Marietta Milas (Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie).
Fot. Karolina Mozgwa

Po składającej się z 5 rund pierwszej części wyłoniono troje uczestników Finału Finałów. Rywalizacja była niezwykle emocjonująca, do wyłonienia zwycięzcy konieczna była dogrywka!

Zwyciężyła Marietta Milas z Mogilna, drugie miejsce zajął Kacper Aleksander z Książa Wlkp., a trzecia była Michalina Chrobak z Dąbrowy.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali cenne nagrody, a wszyscy uczestnicy oraz nauczyciele, którzy przygotowali uczniów dostali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Podczas finałowych zmagań z mini-recitalem wystąpiła Roxana Tutaj - laureatka Grand Prix Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza. Animator konkursu Leszek Mańkowski podziękował wszystkim, którzy organizowali i brali udział w konkursowych zmaganiach w latach 2013-2018.
[Więcej informacji »]
Podsumowanie konkursu "Król Czynu"

Rok 2017

Zapraszamy na WIELKI FINAŁ - VI MIĘDZYSZKOLNY KONKURS "KRÓL CZYNU" 2018
27 listopada 2017
Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie wraz z partnerami organizuje VI Międzyszkolny Konkurs „Król Czynu” poświęcony postaci księdza Piotra Wawrzyniaka. Patronat Honorowy obejmują: Burmistrz Śremu Adam Lewandowski oraz Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński.

Będzie to WIELKI FINAŁ – ostatnia edycja konkursu, który był zawsze adresowany do szkół gimnazjalnych.
Odbędzie się 9 lutego 2018 r. o godz. 11.00 w Kinoteatrze Słonko w Śremie.

Do udziału w Wielkim Finale zapraszamy uczniów klas gimnazjalnych z tych szkół, które brały udział w dotychczasowych edycjach konkursu. Każda ze szkół zgłosi do konkursu jednego gimnazjalistę. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy wezmą udział w Wielkim Finale, który zostanie rozegrany z udziałem publiczności. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają atrakcyjne nagrody, a pozostali uczestnicy upominki ufundowane przez organizatora, partnerów i sponsorów konkursu.

Regulamin, załącznik do regulaminu i karta zgłoszenia

Finałowe spotkanie zostanie wzbogacone, jak zwykle, częścią muzyczną. Wystąpi Roxana Tutaj – tegoroczna laureatka Grand Prix Festiwalu Polskiej Piosenki im. Janusza Kondratowicza.

Partnerzy: Urząd Miejski w Śremie, Urząd Miasta i Gminy w Mogilnie, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, Spółdzielczy Bank Ludowy im. Ks. P. Wawrzyniaka, Parafia p.w. NMP Wniebowziętej w Śremie, Muzeum Śremskie, Śremski Ośrodek Kultury.
Patronat medialny sprawuje "Tydzień Ziemi Śremskiej".
Sponsorem jest spółka Proxicom.
V KONKURS "KRÓL CZYNU"
27 stycznia 2017
27 stycznia 2017 r. o godz. 12.30 w Kinoteatrze Słonko w Śremie odbył się finał V Międzyszkolnego Konkursu "Król Czynu" poświęconego życiu i działalności ks. Piotra Wawrzyniaka z udziałem uczniów szkół gimnazjalnych.

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie we współpracy z Zespołem Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Śremie, Urzędem Miejskim w Śremie, Spółdzielczym Bankiem Ludowym im. Ks. P. Wawrzyniaka, Parafią NMP Wniebowziętej w Śremie oraz Śremskim Ośrodkiem Kultury.
W tym roku Patronat Honorowy objęli: Burmistrz Śremu Adam Lewandowski oraz Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński.
Patronem medialnym jest "Tydzień Ziemi Śremskiej".

Wyniki KonkursuW cieniu Patrona - Leszek Mańkowski. Foto: Roxana Tutaj

Rok 2016

W Mogilnie o współpracy
20 września 2016
Prezes zarządu Mariusz Kondziela oraz Leszek Mańkowski przebywali 20 września w Mogilnie.
Podczas spotkania z Burmistrzem Mogilna Leszkiem Duszyńskim omówiono podejmowane w obu miastach działania mające na celu krzewienia idei ks. Piotra Wawrzyniaka. Wskazano na konieczność koordynacji i współorganizacji przedsięwzięć oraz bieżącej wymiany informacji. Burmistrz zaprosił delegację Towarzystwa na listopadowe obchody rocznicy śmierci ks. Piotra Wawrzyniaka.
Członkowie Zarządu Towarzystwa poprosili Burmistrza Mogilna o dołączenie do grona współorganizatorów V Międzyszkolnego Konkursu "Król Czynu". Leszek Duszyński zapewnił współfinansowanie nagród dla uczestników konkursu oraz odpowiedział pozytywnie na propozycję, aby Konkurs mógł odbyć się pod wspólnym patronatem Burmistrza Śremu i Burmistrza Mogilna.

Reprezentanci Towarzystwa odwiedzili też mogileńskie Gimnazjum im. ks. Piotra Wawrzyniaka, gdzie rozmawiali z dyrektorem szkoły Hieronimem Rumianowskim. Gimnazjaliści z Mogilna wezmą po raz trzeci udział w Konkursie "Król Czynu". Towarzystwo zaprasza uczennicę z Mogilna do występu wokalnego w części artystycznej finału Konkursu. Hieronim Rumianowski wystąpił z inicjatywą przyjazdów swoich uczniów do Śremu. Towarzystwo pomoże w realizacji np. historycznych gier miejskich z udziałem mogileńskiej i śremskiej młodzieży szkolnej.


ROXANA TUTAJ nie tylko o głupocie
10 czerwca 2016
W Auli Liceum Ogólnokształcącego w Śremie Roxana Tutaj z zespołem Old Garret oraz pianistą Wojciechem Ostojskim przedstawiła recital pt. Aria do głupoty. Trzy części muzycznego spektaklu przedstawiały temat w zróżnicowany literacko i muzycznie sposób. Wykonana na początku tytułowa Aria i kilka kolejnych piosenek stanowiły bezpośrednie odniesienie się do ludzkiej głupoty. W części drugiej Roxana zaprezentowała wspaniale przyjęte przez publiczność refleksyjne utwory z kręgu poezji śpiewanej. Ostatnia odsłona koncertu zawierała natomiast autorskie utwory wokalistki i Old Garret, które zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po wykonaniu zaplanowanych w scenariuszu kilkunastu utworów nie mogło odbyć się bez bisów.

Recital zorganizowało nasze Towarzystwo we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Śremie. Koncert odbył się w ramach realizowanego przez Janusza Skotarczaka cyklu "Przystanek LO". Pomysłodawcą scenariusza Arii do głupoty jest Leszek Mańkowski.


Sponsorzy koncertu: "POLSKIE PIEKARNIE" MAREK KUTYŁOWSKI - BRUKSELA, PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Śremie oraz "DAR-ZOF" sp. z o.o., sklep komputerowy "PROXICOM", restauracja "NOVA SYTUACJA" i Dwór "ANDRZEJÓWKA" w Mechlinie.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, bez których ten jedyny w swoim rodzaju koncert nie byłby możliwy.
Patronem medialnym wydarzenia jest Tydzień Ziemi Śremskiej.
Foto: Zuzanna Tomczyk

O Wawrzyniaku w Muzeum
25 maja 2016
W Muzeum Śremskim odbył się wykład dr Danuty Płygawko "Ksiądz Piotr Wawrzyniak (1849-1910). Mniej znane fakty z działalności i życia rodzinnego". Wykład został wzbogacony prezentacją ikonograficzną. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu: WYBITNI ŚREMIANIE, WYBITNI WIELKOPOLANIE.
Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka zachęca do udziału w następnych wykładach.

Walne Zebranie Członków Towarzystwa
17 maja 2016
obradowało Walne Zebranie Członków Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie.
Prezes Mariusz Kondziela przedstawił sprawozdanie Zarządu Towarzystwa z działalności za rok 2015. Karol Doliński w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie finansowe Towarzystwa za rok 2015. Walne Zebranie podjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia przedstawionych sprawozdań oraz udzieliło Zarządowi Towarzystwa absolutorium za rok 2015.
Po dyskusji członkowie Towarzystwa jednogłośnie przyjęli Program działalności Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie przedstawiony przez Prezesa M. Kondzielę.

Światowy Dzień Ziemi
22 kwietnia 2016
Przedstawiciele Towarzystwa im. ks. Piotra Wawrzyniaka, na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej, wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Ziemi. W programie znalazło się sadzenie drzew na skwerze w Parku im. Powstańców Wielkopolskich. Pomysłodawcą założenia parku miejskiego był ks. Piotr Wawrzyniak. Sadzenie drzew jest więc nie tylko konkretnym działaniem pozwalającym celebrować Dzień Ziemi, ale może przypominać o jednej z wielu inicjatyw Księdza Patrona.

Wykłady w Muzeum Śremskim
maj-czerwiec 2016
Towarzystwo im. ks. Piotra Wawrzyniaka zaprasza na wykłady współorganizowane z Muzeum Śremskim w Śremie o księdzu Piotrze Wawrzyniaku w ramach cyklu WYBITNI ŚREMIANIE, WYBITNI WIELKOPOLANIE. Wykłady dr Danuty Płygawko ujawnią mniej znane fakty z działalności i życia rodzinnego wielkiego wielkopolskiego organicznika. Uczestnikom wykładów w Muzeum Towarzystwo oferuje zwiedzanie sali pamięci patrona przy Spółdzielczym Banku Ludowym im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie.
Działania propagujące postać kapłana, działacza gospodarczego, patrioty zaplanowano na okres od maja do czerwca 2016 roku.

IV Międzyszkolny Konkurs "Król Czynu"
5 lutego 2016
W śremskim Kinoteatrze Słonko z udziałem publiczności odbył się finał konkursu wiedzy o życiu i działalności ks. Piotra Wawrzyniaka. W tegorocznej edycji udział wzięło 25 uczniów z 9 gimnazjów.
Zwyciężyła Marietta Milas z Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie.
[więcej »]


Rok 2015

Walne zebranie. Nowe władze Towarzystwa
19 maja 2015
odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, podczas którego wybrano nowe władze Towarzystwa.
Członkowie zatwierdzili sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi, który w latach 2011-2015 tworzyli: Barbara Jabłońska (Prezes), Danuta Wojciechowska (Skarbnik), Piotr Rojek (Sekretarz), Paweł Fabisiak, Leszek Mańkowski.
Następnie przeprowadzono wybory Prezesa i Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na 4-letnią kadencję: 2015-2019. Prezesem Zarządu Towarzystwa został Mariusz Kondziela. W skład Zarządu weszli ponadto: Paweł Fabisiak, Barbara Jabłońska, Leszek Mańkowski i Danuta Wojciechowska.
Po dyskusji uchwalono również programu działalności Towarzystwa na najbliższy rok.

Spotkanie w Mogilnie "Księdzu Piotrowi na urodziny"
7 lutego 2015
w Mogilnie z inicjatywy Leszka Mańkowskiego, członka zarządu Towarzystwa im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie i Hieronima Rumianowskiego, członka zarządu Europejskiego Centrum Spotkań Wojciech-Adalbert w Mogilnie odbyło się spotkanie dla uczczenia rocznicy urodzin Księdza Patrona.

W sobotni wieczór, w klasztornym kościele św. Jana Apostoła mogilnianie najpierw wysłuchali prelekcji połączonej z prezentacją wideo "Piotr Wawrzyniak bez cokołu". Leszek Mańkowski przedstawił sylwetkę Księdza z mniej znanej strony, mówiąc o Nim jako o człowieku pełnym zalet oraz nie pozbawionym wad i śmiesznostek.
Drugą część spotkania stanowił koncert "Księdzu Piotrowi na urodziny" w wykonaniu Roxany Tutaj, która wykonała m.in. utwory Leonarda Cohena, The Beatles, Louisa Armstronga, Bułata Okudżawy. Śremska wokalistka, znana już mogileńskiej publiczności z wcześniejszych koncertów spotkała się z gorącym, serdecznym przyjęciem.

Organizatorami spotkania byli: Europejskie Centrum Spotkań Wojciech-Adalbert i Gimnazjum im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie.
O spotkaniu informowały mogileńskie media i portale internetowe:
www.mogilno.in
www.mogilno.pl
palukitv.pl
Foto: Hieronim Rumianowski


Księdzu Piotrowi na urodziny - kościół św. Jana Apostoła w Mogilnie

III Międzyszkolny Konkurs "Król Czynu"
30 stycznia 2015
W śremskim Kinoteatrze Słonko z udziałem publiczności odbył się finał konkursu wiedzy o życiu i działalności ks. Piotra Wawrzyniaka. W tegorocznej edycji udział wzięło 21 uczniów z 8 gimnazjów.
Zwyciężyła Zuzanna Piasecka z Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie.
[więcej »]

KRS: 0000066331
Jako OPP prosimy o wpłatę 1% podatku na stypendia dla studentów z pow. śremskiego.


2016-2017 © Towarzystwo im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. All Rights Reserved
Kontakt: e-mail: tow.wawrzyniak[@]poczta.fm, tel/fax: 61 28 10 618, 61 28 10 619, 61 28 10 620
Wydarzenia  |  O Towarzystwie  |  Ksiądz Patron  |  Król Czynu  |  Stypendia  |  Kontakt  |  Start

Witryna NIE UŻYWA Cookies » Polityka prywatności

gir@ffe