Towarzystwo im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie

Śrem jest na mapie Wielkopolski miejscem szczególnym, bo silnie związanym z postacią Księdza Piotra Wawrzyniaka, niestrudzonego i skutecznego działacza na niwie społecznej, gospodarczej, kulturalnej i patriotycznej, który w ramach stanowionego prawa stawiał twardy opór pruskiemu zaborcy.

Czujemy się spadkobiercami Króla Czynu i czujemy się zobowiązani kontynuować Jego działalność. Dlatego w 1999 roku założyliśmy nasze Towarzystwo i postawiliśmy sobie cele:
  • krzewienie idei pracy organicznej;
  • prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej rozwijającej idee Ks. Piotra Wawrzyniaka;
  • kultywowanie pamięci o Ks. Piotrze Wawrzyniaku, jego dokonaniach i zasługach;
  • podejmowanie działań na rzecz pobudzania świadomości narodowej i patriotyzmu lokalnego;
  • wspieranie inicjatyw oświatowych i kulturalnych podejmowanych przez inne podmioty i zgodnych z celami Towarzystwa;
  • udzielanie wsparcia dla działań podejmowanych w celu rozwoju życia gospodarczego i społecznego;
  • udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.

 KRS: 0000066331
Jako OPP prosimy o wpłatę 1% podatku na stypendia dla studentów z pow. śremskiego.2016-2023 © Towarzystwo im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie. All Rights Reserved
Kontakt: e-mail: tow.wawrzyniak[@]poczta.fm, tel/fax: 61 28 10 618, 61 28 10 619, 61 28 10 620
Wydarzenia  |  O Towarzystwie  |  Ksiądz Patron  |  Król Czynu  |  Stypendia  |  Kontakt  |  Start

Witryna NIE UŻYWA Cookies » Polityka prywatności

gir@ffe